Stjernholm Kød - City Vest · Gudrunsvej 7 · 8220 Brabrand · Tlf. 86 25 35 39 · mester@slagterstjernholm.dk